marbres_taima  

 
   
 
Marbre i altres pedres

Marbre i altres pedres

El marbre és una pedra natural genèricament formada en major part per calç, tot i que alguns tipus de marbre tenen una composició sorrenca i altres. La seva duresa és mitja o baixa, igualment, la resistència a ratllades i desgast és baixa. Decorativament es tracta d’un material molt apreciat al llarg de la història, és un material molt més uniforme que el granit. S’utilitza principalment en banys, paviments, escales i revestiments. Degut a la seva poca resistència a les taques i agents químics no s’aconsella utilitzar-lo en cuines. No es poden utilitzar netejadors anticalç degut a la seva base calcària. De la mateixa manera que el granit, es tracta d’ un producte totalment natural i cada peça és única. N’existeixen de nacionals i d’importació d’infinitat de països.

 
 
 
   

C/ Banyoles, nau 4 | 17430 Santa Coloma de Farners | Girona | Tel. 972 87 73 90 | info@marbrestaima.com

 

ByScomputer